+ نوشته شده در  93/05/29ساعت 9:12  توسط صبا  | 

ريز كامپيوتر (Micro Computer)

—فقط يك ريز پردازنده دارد
—كوچكترين و ارزان ترين نوع كامپيوترها هستند
—به اين كامپيوترها ، كامپيوتر شخصي يا Personal computer يا PC مي گويند

 

 

+ نوشته شده در  93/05/29ساعت 8:52  توسط صبا  |